Pěstování bambusů


Bambusy na vhodném stanovišti vyžadují minimální péči a protože rychle rostou, mohou

již  za několik let vytvořit nádherné rostliny.

 

Stanoviště a půda

Ideálním stanovištěm je poloha s dostatkem vláhy a světla, chráněná před severními a východními větry. Vysoké druhy vyžadují co nejvíce slunce, nižší bambusy a vysokohorské fargesie dávají přednost zastínění. Podmínky v zimním období jsou určující, neboť kombinace silného mrazu, větru a slunce rostlinám velmi škodí. Na půdu nejsou bambusy náročné, rostou dobře v mírně kyselé i neutrální půdě. Spíše než pH hodnota půdy je důležitější její fyzikální struktura. Těžší půdy lépe drží živiny a vodu, pomalu se však ohřívají. Lehké, písčité půdy se naopak rychle ohřívají, ale v teplém období rychle ztrácejí vodu.

 

Zálivka

V období růstu vyžadují bambusy stálý přísun vláhy, trvalé zamokření však nesnášejí. Zvláště v prvních dvou letech po výsadbě je třeba zajistit dostatečnou závlahu v období sucha, dokud rostliny důkladně nezakoření. Nedostatek vody, ale i vysoké teploty se projeví stáčením listů. Starší rostliny v dobré kondici snášejí kratší období sucha bez větších problémů

 

Hnojení

Jako většina trav mají bambusy vysokou potřebu živin, především dusíku. Hnojíme na jaře před vyrážením výhonků, upřednostňujeme organická hnojiva, jako rozložený koňský, nebo kravský hnůj, ale můžeme použít i průmyslová hnojiva s vyšším obsahem dusíku. Důležitým prvkem je křemík, který se ukládá ve stéblech a listech, ve většině půd je ho dostatek. Na konci léta můžeme přihnojit draselným hnojivem, které podporuje vyzrávání pletiv.

 

Nastýlka

Nastýlka, neboli mulč je velmi důležitá pro mělký kořenový systém bambusů. Chrání před rychlým vysycháním povrchu půdy, růstem plevelů, zimními mrazy a dodává rostlinám důležité živiny a humus. Používáme cokoliv organického původu od drcené kůry, větví, starého dřeva, listí, až po zbytky trávy a slámy. S nastýlkou začínáme velmi brzy, už v prvním roce po výsadbě rostlin. S materiálem pokud možno nešetříme. Spadané listí bambusů postupně nahradí vrstvu mulče na povrchu půdy. Kromě toho, že působí přirozeně, obsahuje také cenné živiny a proto je neodstraňujeme.

 

Kořenové zábrany

Výběžkaté druhy bambusů mají sklon časem prorůstat větší plochy, což je zvláště v malých zahradách nežádoucí. Pomáháme si instalací kořenové bariéry. Je to 1mm silná fólie z HDPE o šířce 65 cm spojená pevnými šrouby. Její životnost je vysoká. Další pěstování takto zajištěné rostliny je prakticky bez údržby. Výběžkaté bambusy lze pěstovat i bez kořenové bariéry. Na podzim po skončení aktivního růstu je třeba „obejít“ danou hranici rýčem a oddělit všechny mladé oddenky. V té době ještě nejsou dostatečně vyzrálé a jsou li odděleny včas od mateřské rostliny, nejsou schopny samostatného růstu a odumřou. Pokud se přece jen objeví za hranicí nový výhonek, snadno jej na jaře odstraníme.

 

Probírka stébel

Bambusy, jakmile se rozrostou, vyžadují jen minimální péči a tou je probírka stébel. Stébla totiž po několika letech ztrácejí svoji funkci a stávají se pro rostlinu balastem. Odstraněním starých, tenkých a poškozených stébel rostlinu prosvětlíme a stimulujeme tvorbu nových, silnějších stébel. Probírku stébel provádíme pouze u výběžkatých druhů, nejlépe v období vegetačního klidu. Nikdy nesmíme odstranit více než 1/3 nadzemních částí, jinak dojde ke zmenšení nových stébel. Z toho důvodu začínáme s probírkou nejdříve 3. - 4. rokem po výsadbě. U trsovitých bambusů se z estetických i praktických důvodů probírka stébel neprovádí.

 

Ing. Pavel Rezl

 

Více na www.bambusarium.cz