Automatické závlahové systémy – aneb to nemá chybu!


Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro vytvoření krásné a zdravé zahrady
je dostatek vláhy. Potřebují ji rostliny i trávník. Každý, kdo pečuje o zahradu,
ví, že správná a přiměřená zálivka ve správný čas a na správné místo, je základní podmínkou úspěchu. Práce je to však mnohdy namáhavá, časově náročná
a nezábavná.

Už při návrhu zahrady přemýšlíme, jakým způsobem našim zákazníkům tuto
práci v budoucnu ulehčíme. Nejjednodušším a nejefektivnějším řešením je instalace automatického závlahového systému.

 

 

Proč si pořídit automatický závlahový systém

 

 

 

Jak správně navržený a nainstalovaný závlahový systém funguje

 

 

Instalace automatického závlahového systému

 

Na instalaci automatického závlahového systému je nejlépe myslet už při realizaci Vaší zahrady. Navrhneme a nainstalujeme cenově co nejefektivnější a přitom spolehlivý systém.

Přičemž při realizaci zahrady je možné nainstalovat pouze základní rozvody a kompletní systém pak dokončit podle požadavků a možností zákazníka.

 

Při instalaci automatického závlahového systému je důležité navrhnout takové řešení, které zajistí rovnoměrné zavlažování celé plochy zahrady (spon postřikovačů musí být takový, aby se jednotlivé „zóny“ přestřikovaly) a které vyřeší zamezení zpětnému proudění vody v případě napojení systému na Váš vodovodní řád. Jednotlivé zavlažovací komponenty skloubíme do jednotného systému tak, aby Vám zajistil maximální efekt. Pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější ovládací jednotku a nastavíme program vyhovující Vašim individuálním požadavkům. Také Vám vysvětlíme jak systém provozovat. Vaše pozdější případné přeprogramování dat je jednoduché a pomůže Vám při něm podrobný manuál.

 

 

 

Mohu si nainstalovat závlahový systém svépomocí?

 

Instalace závlahového systému není jednoduchá záležitost. Vše začíná již návrhem optimálního řešení a projektu, který je základem bezchybného fungování systému. Při instalaci je nutné znát problematiku instalatérství a elektrického zapojení. Jakákoliv chyba se vymstí již proto, že celý systém je uložen pod zemí a případná oprava znamená narušení zahrady. Proto doporučujeme nepokoušet se o instalaci automatického závlahového systému vlastními silami, ale svěřit se do péče odborníků.

 

 

Cena

 

Cena závlahových systémů je určována mnoha faktory a liší se případ od případu. Vždy záleží na mnoha okolnostech: velikosti, tvaru a členitosti zahrady, zdroji vody a jeho vydatnosti, stupni znečištění vody...

Můžete si ale být jisti, že Vám navrhneme spolehlivý a cenově nejefektivnější systém.