Údržba a poradenství

 

„Bezúdržbová“ zahrada prostě neexistuje. Každá zahrada vyžaduje následnou péči, jakkoliv její rozsah můžeme omezit již při samotném zakládání – skladbou
a uspořádáním rostlin, volbou vhodného materiálu.

Údržba zeleně spočívá v udržování travnatých ploch, v péči o stromy, keře a trvalkové záhony. Samostatnou kapitolou je péče o vodní plochy na zahradě a o automatické závlahové systémy včetně jejich zazimování.

 

Služby v oblasti údržby zahrady poskytujeme individuálně podle potřeb zákazníků. Může se jednat o jednorázové, pravidelné či průběžné celoroční práce. Podle rozsahu údržby stanovíme smluvní cenu (paušálem nebo hodinovou sazbou), termín realizace a technické zabezpečení.

 

 

Údržba travnatých ploch


 

Následná péče o výsadby


 

Péče o dřeviny


 

Voda na zahraděPoradenství

 

Poradenství poskytujeme zejména jako službu zákazníkům, pro které jsme zrealizovali zahradu. U nových zákazníků poskytujeme tyto služby omezeně,
a to především z důvodu jejich časové náročnosti a s tím spojeným finančním ohodnocením. Naše poradenská činnost zahrnuje: