Trávníkové koberce aneb perfektní trávník snadno a rychle

 

Trávníkový koberec je trávník, který je předem vypěstovaný na plantážích. Speciální stroj odřízne tzv. „kobercové pásy“ i s potřebným drnem a svine je. Pásy se poté pokládají na předem upravenou půdu na zahradě.

 

 

Mezi hlavní výhody takto založeného trávníku patří: trávník je rychle hotový, během několika málo dní jej lze běžně používat a zatěžovat, okamžitý vzhledový efekt
je perfektní – trávník je všude stejně hustý, pružný a bez plevelů. Tohoto efektu dosáhnete při běžném způsobu zakládání trávníků výsevem travního semene
až za několik měsíců!

 

 

Základem je pečlivá příprava půdy

 

Před pokládkou trávníkového koberce je nezbytné zbavit určené místo zbytků stavebního materiálu, kamenů a původního porostu.

Nejúčinněji se vytrvalých plevelů zbavíme použitím totálních herbicidů, po jejichž odborné aplikaci dojde během dvou týdnů k postupnému zničení veškerého plevele.

Poté půdu mělce zkypříme (asi do hloubky 15 - 20 cm) a týden necháme prodýchat. Následně do půdy zapravíme granulované dlouhodobě působící hnojivo a plochu zarovnáme.

Před pokládkou koberce ještě povrch půdy pokryjeme rovnoměrnou vrstvou 5 - 10 cm speciálního písčitého trávníkového substrátu, který lehce uválcujeme.

 

 

Pokládka trávníkového koberce

 

Trávníkové koberce pokládáme vždy v bezmrazém období, od začátku dubna až
do konce října. Trávníkový koberec musí být položen nejpozději do 24 hodin od jeho sloupnutí na plantáži.

Kobercové pásy se začínají pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Jednotlivé pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, avšak nesmějí se překrývat. Je zapotřebí dbát na to aby mezery mezi konci drnů jedné řady nenavazovaly
na mezeru v předchozí řadě. Přebytečné části drnů v rozích odřežeme ostrým nožem. Při pokládce nevstupujeme na trávníkový drn. Položený koberec uválcujeme šikmo ke směru položených drnů.

Trávník je nutné okamžitě po položení zavlažit dávkou 15 -20 l/m2. To je nutné opakovat v menších dávkách 1-3 x denně po dobu dvou týdnů (podle počasí).

 

Sečení a hnojení trávníkových koberců

 

První seč trávníkového koberce by měla být provedena po 7 až 14 dnech od pokládky, v době kdy trávník narostl do výšky 7 až 8 cm. Trávník zkracujeme maximálně o 1/3 stávající délky, abychom mu nezpůsobili stres. Trávník sečeme

1 – 2x týdně, běžná výška sečení
by se měla pohybovat mezi
2 až 5 cm.

Také první dávka hnojení by měla následovat nejdříve po třech týdnech od položení trávníkového koberce. Nejvhodnější jsou dlouhodobě působící hnojiva, která dodávají trávníku živiny po dobu 8 až 10 týdnů. Aplikují se pomocí zahradních rozmetačů hnojiv nebo ručním rozhozem.

 

Po dvaceti dnech od položení už bude trávníkový koberec plně zakořeněn a jednotlivé pásy budou srostlé. V budoucnu už se o něj staráme jako o běžný trávník. Na jaře je vhodné trávník provzdušňovat vertikulátorem.