Osvětlení v zahradě

Vhodným osvětlením dodáte Vaší zahradě další, často netušené půvaby a osobitou atmosféru.

Zahradní osvětlení dotváří konečný soulad jednotlivých architektonických prvků
a promění Vaši zahradu ve skutečný domov.

 

Zahradní osvětlení využíváme

 

 

 

 

 

 

Výběr vhodného typu osvětlení

 

Výběr vhodného typu osvětlovacích těles je velmi důležitý. Především tvar a materiál byste měli volit s citem, aby se svítidla vhodně doplňovala s ostatními stavebními prvky v zahradě nebo na domě. Stínidla těles umístěná ve výsadbách by měla mít matný povrch nebo mohou být i neprůhledná a raději jemně skrytá ve vegetaci, aby přes den nepůsobila rušivě. Někdy se používají i barevná tónovaná skla, pomocí nichž docílíte zvlášť pěkných barevných efektů.

 

 

 

Osvětlení domu a zahrady může být bezpečnostní, náladové, příležitostné ale i zastrašující:

 

Bezpečnostní je osvětlení přístupové cesty k domu, ke garáži, vchodových dveří, schodů, terasy, odpočívadla, popřípadě hřiště či sportoviště. V tomto případě se nejedná o vytvoření efektu, ale o praktickou stránku věci. Jednotlivá světla mohou
být spínána standardně – ručně nebo čidlem.

 

Intimnější náladové osvětlení slouží k vytvoření různých efektů v jednotlivých částech zahrady – jezírka, solitérní dřeviny, plastiky, zajímavé kompozice. Toho dosáhneme zejména použitím spodního osvětlení s umístěním zdrojů nízko nad zemí nebo
v úrovni terénu (světla jsou tak nenápadná přes den). Nejlépe působí, je-li světlo rozptýleno, což pomáhá vytvářet dojem trojrozměrnosti objektů.

 

Příležitostné slavností osvětlení je vhodné zejména při pořádání zahradních oslav
a o Vánocích. Vytvoříme instalací většího množství žárovek (i barevných) na pergoly, u branky, u vchodových dveří, u bazénu. Lze osvětlit stromy i keře.

 

 

Osvětlení může mít i zastrašující úlohu pro případnou „návštěvu“ nevítaných hostů. Musí být zvoleno tak, aby co nejsilněji příslušným směrem osvětlilo vetřelce, který tak bude dobře viditelný ale současně i sám oslněný. Světla musí být silná, robustní, s halogenovými žárovkami (300 až 500 W) chráněnými bezpečnostním sklem. Světla se umísťují na běžně nepřístupná místa a ovládaná jsou příslušnými senzory (signalizace otevření dveří apod.)

 

 

 

Instalace osvětlení

 

Pokud se rozhodnete pro zahradní osvětlení, máte možnost volby ze dvou provedení, a to o napětí 12 V nebo 220 V. Rozvod o napětí 220 V skýtá daleko širší možnosti použití co do počtu světel, intenzity osvětlení i jeho regulace. V tomto případě však instalaci vždy ponechejte na odborníkovi s příslušným osvědčením. V případě neodborné instalace hrozí nebezpečí vážných úrazů!

 

Elektrická instalace určená do venkovního prostředí musí být izolována před vodou
i vlhkostí a chráněna proti mechanickému poškození (např. při pletí, sekání trávníku).
Je praktické, můžeme-li osvětlovací systém zapínat i vypínat z domu i ze zahrady.
K osvětlení míst v blízkosti domu je jednodušší použít vnitřní síťový okruh a na různých místech zvenku instalovat vodovzdorné zásuvky. Na osvětlování vzdálených prostor
v zahradě musíme instalovat samostatný zahradní okruh.

 

 

 

Na co nezapomenout