Návrhy zahrad

 

Ještě před tím, než se společně pustíme do přípravy návrhu Vaší zahrady, je potřeba si uvědomit, že nová zahrada bude součástí Vašeho života. Měla by odpovídat Vašemu stylu a Vašim názorům na způsob života. Strávíte na ní mnoho krásných chvil při sezení s rodinou nebo s přáteli. Bude růst, vyvíjet se, měnit se s ročními obdobími. Bude místem odpočinku a zábavy nejen pro Vás, ale také pro Vaše děti, vnoučata i domácí mazlíčky.

 

Samozřejmě, že Vám rádi pomůžeme Vaše požadavky na budoucí zahradu formulovat. Seznámíme Vás
se spoustou užitečných postupů
a sdělíme Vám naše zkušenosti
z podobných situací. Doporučíme
Vám nejlepší a nejjednodušší řešení
s ohledem na Vaše přání i na Váš finanční rozpočet.

 

 

První konzultace je nezávazná
a zdarma.

 

Zavolejte nám od pondělí do pátku mezi 9 - 18 hodinou na tel. 777 790 193 nebo
nás kdykoliv kontaktujte e-mailem na adrese info@gardeniacentre.cz a objednejte
si návštěvu našeho odborného zástupce.

Vyslechne Vaše záměry a přání, posoudí půdní a lokální podmínky, pořídí fotodokumentaci. Poskytne Vám náš podrobný dotazník, který nezapomíná
na žádné důležité hledisko. Získáme tak představu, jakým směrem bychom
se mohli dál ubírat.

Jako podklad pro vypracování návrhu zahrady nám pomůže, předložíte-li nám geometrický plán nebo zaměření Vašeho pozemku, ve kterém jsou uvedeny
rozměry pozemku a staveb a umístění zpevněných ploch. Pokud je však
k dispozici nemáte, nevadí, vše si zaměříme a zakreslíme sami.

 

Následně Vám vytvoříme návrh zahrady – studii možných architektonických úprav Vašeho pozemku. Připravíme kompoziční schéma v půdorysu a pohledy 3D.
Při následné konzultaci do tohoto návrhu postupně zapracujeme všechny Vaše
další připomínky tak, aby zahrada odpovídala Vašim představám.

 

V okamžiku, kdy se Vám tento návrh bude líbit, vyhotovíme Vám podrobnou projektovou dokumentaci konečného návrhu zahrady a připravíme osazovací plán včetně seznamu rostlinného materiálu, který bude na Vaší zahradě vysázen.

U menších či jednodušších realizací mnohdy postačí pro optimální řešení pouze příprava podrobného osazovacího plánu zahrady včetně kalkulace, bez vyhotovení samotné projektové dokumentace. Tento postup většinou vítají majitelé menších zahrad. V neposlední řadě představuje možnost snížení plánovaného finančního rozpočtu.

 

Na základě konečného návrhu Vaší zahrady zdarma vypracujeme podrobný rozpočet. Tak získáte reálnou představu o celkových nákladech nutných k založení Vaší zahrady
v případě, že si budete chtít objednat realizaci od nás.