Mulčování – rozhodně ano!

 

Mulčování je při současném způsobu realizace zahrad velmi populární. Kromě estetického prvku představuje i nejrozšířenější ochranu vysázených rostlin, keřů
i stromů. Omezuje prorůstání plevelů na záhonech, pomáhá při zadržování vláhy
v půdě, chrání kořenový systém před extrémními výkyvy teplot a omezuje poškození zejména mladých rostlin mrazem, zlepšuje růst rostlin a jejich vitalitu, redukuje
erozi půdy.

 

 

 

Co je to vlastně mulč?

 

Mulč je v původním slova smyslu půdní produkt z drcených rostlin a rašeliny. Z toho se později vyvinul pojem kůrový mulč označující drcenou kůru ze stromů, která se
s oblibou používá jako látka k pokrytí půdy.

 

 

Nejčastěji používanými materiály pro povrchy záhonů jsou:

 

 

 

Na co si dát pozor

 

 

 

Jak postupovat v případě mulčování svahu?

 

Mulčování svahu je poněkud problematické. Klasické zamulčování sice na nějaký čas může splnit svou funkci, ale po určitém čase (vlivem eroze, prudkého deště atd.) dochází k splavení na svahu založeného mulče. Pro mulčování svahu doporučujeme použití speciálních protierozních sítí, které zabrání splavování mulče. Je nejvhodnější tuto činnost svěřit odborné firmě, která má zkušenosti.