Jezírka a vodní díla


Asi jen máloco dokáže navodit tak příjemnou atmosféru, jako zvuk bublající vody, nebo působit tak statickým a zklidňujícím dojmem, jako lesklá hladina jezírka
či rybníčku. Vodní díla a dílka mají své kouzlo a dají Vaší zahradě jedinečnost.

 

 

Voda na zahradě – to jsou:

 

 

 

Ano či ne?

 

V první fázi je potřeba si uvědomit, zda-li se Vám jezírko či jiné vodní dílo hodí
do celkové koncepce zahrady a je vhodné konzultovat svůj záměr se zahradním architektem již při návrhu zahrady. Limitem pro výstavbu totiž nemusí být jen nedostatek místa či špatné podloží nebo příliš velký sklon svahu. Je důležité,
aby svou povahou vůbec zapadalo do okolní krajiny a aby nepůsobilo příliš uměle
a nepřirozeně.

Pokud máte malé děti, musíte se postarat o jejich bezpečnost! Řešení zabezpečení vodního díla však může být složité nebo dočasně neestetické a je třeba s tím počítat.

 

 

Jak na to?

 

V případě, že výše uvedená kritéria byla posouzena kladně, je důležité předem promyslet další skutečnosti
a požadavky podle typu vybraného vodního díla. Možností je velmi mnoho.

Protože stavba vodní plochy či jiného vodního díla patří mezi konstrukčně nejsložitější zahradní úpravy, je třeba si její účel, umístění, zásobení vodou, stavební postup i následnou údržbu dobře promyslet.

 

Například u zahradního jezírka musíme zvážit, jak má být velké a hluboké, co v něm chceme mít za vodní a bahenní rostliny, zda bude plnit funkci překážky a tudíž, zda přes něj povede most, jestli jeho účel bude pouze estetický nebo také hospodářský (chov ryb) či sportovní (koupání, bruslení), jak budeme zajišťovat jeho filtraci, případně proudění vody, zda budeme chtít mít v jeho blízkosti balvany, malá skaliska, vodopád aj.

 

Jezírko pak musí být vyprojektováno tak, aby poskytovalo dostatek místa pro bahenní rostliny, které svými kořeny pomáhají okysličit vodu a také jí velice účinně filtrují. Aby mělo dostatečnou hloubku pro přezimování ryb, vodních rostlin jako jsou lekníny a aby bylo dostatečnou zásobárnou chladné vody v letních měsících, aby nedocházelo k přílišnému zarůstání řasami a další. Také potřebujeme vědět, jaký bude mít objem a jakým hydrostatickým tlakem bude působit na své okolí, což je důležité pro rozhodnutí jeho umístění apod.

Vždy je nutné zvolit takový tvar a typ vodní nádrže či jiného vodního díla, aby bylo přizpůsobeno i širšímu okolí!

Projekt – výkres jezírka bude také klíčovým vodítkem pro kalkulaci předběžné ceny.